Felmeddelandet "Unauthorized" dyker upp när jag försöker läsa e-tidningen i webbläsaren Safari

Detta beror på en inställning i Safari; ”Förhindra spårning mellan webbplatser” får INTE vara aktiverat. För att stänga av det, vänligen hitta inställningen under
Safari > Inställningar > Integritet > bocka ur ”Förhindra spårning mellan webbplatser”.